Amerika’da Lise Eğitimi

Amerika’da lise eğitimi alan öğrenciler  eğitim sistemine ve ülkeye adapte oldukları için Amerika’da üniversiteye girişte daha kolay kabul alırlar ve adaptasyon sürecini atlatmış olurlar.

Amerika’da üniversiteler ise devlet ve özel üniversiteler olarak ikiye ayrılırlar. Amerika’da üniversitelere ek olarak devlet destekli Community Collegelar bulunmaktadır. Community Collegeler 2 yıllık bölümlerde eğitim imkanları sunarlar. Aynı zamanda Amerika’da community collegelarda meslek edindirme ve kişisel gelişim kursları da bulmak mümkündür. Amerika’da hem kolej hem üniversite eğitimleri kredi sistemine dayalıdır. Örneğin işletme bölümünden mezuniyet şartının 60 kredilik zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlamış olması gibi. Alınacak toplam kredi miktarlarına döneme göre öğrenci ders seçimi yaparak karar vermektedir.

Amerika’da community collegeda 2 yıllık bölüm eğitimi alan bir öğrenci kolejin anlaşmalı üniversitelerine almış olduğu kredileri transfer edebilir ve üzerine eksik kalan kredileri alarak üniversiteden lisans diploması alabilir. Bu yöntem özellikle maliyetleri düşürmek açısından da tercih edilmektedir. Community collegelarda eğitim maliyetleri üniversitelere göre oldukça uygudur.